Atatürk Kimdir?

Atatürk Kimdir?

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU VE İLK CUMHURBAŞKANI ATATÜRK Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selânik’te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi’ndeki üç katlı pembe evde doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dır. Baba…

Fatih’in Çocukluk Defteri

Fatih’in Çocukluk Defteri

Fatih Sultan Mehmed’e atfedilen “çocukluk defteri” son yıllarda hızla popüler oldu. Nerdeyse hemen herkes tarafınca duyuldu. Gerek bir kısım akademisyenler, gerekse bazı müzeler defterin Fatih’e ilişik bulunduğunu peşinen kabul etti….

Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918)

Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918)

 Mondros Mütarekesi ve Osmanlı HükümdarlığıBütün bu gelişmeler üzerine, İttihat ve Terakki Partisi hükümeti, sadrazam olan Talat Paşa’ya ateşkes için girişimde bulunma yetkisi verdi. Osmanlı hükümeti, Wilson İlkeleri’nin ışığında bir ateşkes…

Albay Reşat  Ve Çiğiltepe

Albay Reşat Ve Çiğiltepe

Çiğiltepe’de bir İntihar Gazi elinde dürbün, Kocatepe’de bulunduğu noktadan Sincanlı yönüne doğru bakıyordu.Sincanlı Ovası’na doğru kesif bir duman yükseliyordu.İlerleyen, taarruza kalkan alaylar, sanki Anadolu efsanelerinin birinden çıkmış, tarih denilen o…